Hvem vil du lage kasse til?

Her finner du oppskrifter på kasser som passer til fire forskjellige fugler.

Klikk på den du helst vil lage kasse til!

 
Meis pa kasse.png

KJØTTMEIS

Kjøttmeis finnes over det meste av landet. Hager, parker, kulturlandskap og blandingsskoger er populære levesteder. Kjøttmeisen overvintrer i Norge, og kan allerede i mars begynne å lete etter en fin reirplass. I områder med bebyggelse er kjøttmeis en av de aller vanligste leieboerne i fuglekasser.

Star pa kasse.png

STÆR

Stæren finnes nesten over hele landet, unntatt i høgfjellet. Du finner den gjerne i åpne områder som jordbrukslandskap og hager. Arten er i tilbakegang, og er derfor på den norske rødlista, en liste over arter som har risiko for å dø ut i Norge. Den blir veldig glad for en fuglekasse!

Snapper pa kasse.png

FLUESNAPPER

 Svarthvit fluesnapper lever i mange av de samme områdene som kjøttmeis, og liker de samme kassene. Hager, parker, kulturlandskap og blandingsskoger er populære levesteder. Ettersom den kommer flygende helt fra Afrika der den overvintrer, kommer den litt senere i gang med husjakten.

Tjeld pa kasse.png

TJELD

Tjeld og fiskemåke finnes over hele landet. Tjelden er riktig nok knyttet til kysten, men hekker også i innlandsfylkene Hedmark og Oppland. Både fiskemåke og tjeld kan hekke et stykke fra vann, og tar gjerne i bruk en plattform som hekkeplass.