Hvem vil du lage kasse til?

Her finner du oppskrifter på kasser som passer til flere ulike fugler.

Klikk på den du helst vil lage kasse til!

svartmeis-blameis-kasse.png

SVARTMEIS & BLÅMEIS

Blåmeisen og svartmeisen er ganske mye mindre enn kjøttmeisen, og foretrekker kasser i størrelsen «small». Hvor du henger opp kassa betyr mye for hvilke av de to artene du får til å hekke i den. Blåmeisa finnes i åpent landskap, gjerne nært mennesker. Svartmeisen liker seg i furu- og granskog.

Perleugle+pa+kasse.jpg

PERLEUGLE

Perleugla er en av våre minste ugler, og er en hyggelig leieboer å få i fuglekassen. Den finnes stort sett over hele landet der det er skog, selv om den noen steder er mindre vanlig. Spesielt tallrik er den når det er mange mus å fange i skogen, og i slike år kan boligmangelen være stor. Da er det fint å hjelpe ugla ved å bygge kasse til den.

Fugler-06.png

GRÅSPURV & PILFINK

Både pilfinken og gråspurven trives nært mennesker, både i byer og ute på bygdene. Det er ikke alltid så lett for disse artene å finne seg en plass å bo. Ved å henge opp en fuglekasse på husveggen hjelper du dem!

Star pa kasse.png

STÆR

Stæren finnes nesten over hele landet, unntatt i høgfjellet. Du finner den gjerne i åpne områder som jordbrukslandskap og hager. Arten er i tilbakegang, og er derfor på den norske rødlista, en liste over arter som har risiko for å dø ut i Norge. Den blir veldig glad for en fuglekasse!

Meis+og+snapper+pa+kasse.jpg

KJØTTMEIS & FLUESNAPPER

Kjøttmeis og svarthvit fluesnapper lever i mange av de samme områdene over hele landet: I hager, parker, kulturlandskap og blandingsskoger. De liker samme type kasse. Kjøttmeisen overvintrer og kan lete etter reirplass allerede i mars, men fluesnapperen kommer litt senere i gang med husjakten siden den kommer flyvende helt fra Afrika.

Tjeld pa kasse.png

TJELD

Tjeld og fiskemåke finnes over hele landet. Tjelden er riktig nok knyttet til kysten, men hekker også i innlandsfylkene Hedmark og Oppland. Både fiskemåke og tjeld kan hekke et stykke fra vann, og tar gjerne i bruk en plattform som hekkeplass.

 

Oversikt over kassemål til forskjellige fugler

Om du ønsker artene i kursiv i kassa så kan du fylle kassa med ca 5 cm grov flis.

>
Art Hulldiameter Innvendige bunnmål Kassehøyde Taklengde
Kjøttmeis og svarthvit fluesnapper 3,2 10-15 25 22
Andre meiser 2,8 10-12 25 22
Gråspurv og pilfink 4 10-15 25 22
Stær, vendehals, rødstjert, spurveugle og tårnseiler 5 15-20 30 27
Perleugle og skogsdue 8,5 20 45 30
Kattugle, haukugle, kvinand, laksand, lappfiskand og kaie 11,525-30 60 40
 

FILM OM FYGLEKASSEBYGGING