Svarthvit fluesnapper

 
fluesnapper.jpg
 

Svarthvit fluesnapper

Svarthvit fluesnapper er en livlig fugl, og hannen er staslig antrukket i svart og hvit. Hunnene er brunlige. Når den kommer tilbake fra overvintringsområdet i tropiske Afrika, starter den straks å synge utenfor en passende fuglekasse dersom den finner en ledig. Denne fluesnapperen er blant våre vanligste småfugler, og finnes både sør og nord i Norge. Enkelte steder sies det at den er blitt mer fåtallig i lavlandet, men tilsynelatende økt i fjellbjørkeskogen. Dette kan være en klimatilpasning, siden våren er kommet kortere i fjellet når den ankommer, og dermed kan tilby det matfatet den håper å gi ungene når de klekkes.