Fugl-08-05.png

Kasse til kjøttmeis & fluesnapper

De tidligste kjøttmeisene legger egg allerede i april i Sør-Norge. I nordlige deler av landet skjer ikke eggleggingen før i mai. I Sør-Norge har kjøttmeisen ofte to kull på en sesong. Reiret bygges vesentlig av mose og fôres på innsiden med hår, ull og fjær. Eggene er hvite med rødbrune spetter, og antall egg varierer fra 3-18. Eggene ruges i 12-15 dager. Ungene forlater reiret 16-22 dager gamle. Særlig i år med store utbrudd av målerlarver har kjøttmeisa gode tider, og ofte er kullstørrelsen i slike år betraktelig større enn ellers.

Svarthvit fluesnapper legger 5-7 ensfargete blå egg i mai, og ruger på disse i ca. 14 dager. Den liker de samme kassene som kjøttmeisen, men reiret skiller seg kraftig fra kjøttmeisens. Dersom du finner et reir med grasstrå og bjørkenever i kassa, kan du være ganske sikker på at det er fluesnapperen som har vært der.

Les mer om kjøttmeisen

Les mer om svarthvit fluesnapper

 
Bakgrunn kjottmeis og fluesnapper.png
Meis-01 liten.png
 
 

Du trenger:

 • En planke som er 15 cm bred og ca 1,5 meter lang
 • Sag
 • Hammer
 • Spiker (eller skruer hvis du har utstyr til det)
 • Noe å måle med
 • En blyant
 • Bor på 3,2 cm
 • Ståltråd eller tau til å feste tak og henge opp kassen
 
 

Ta riktige mål for:

 • 4 vegger: 25 cm
 • Tak: ca 22 cm

Sag av bitene, vær så nøye du kan. Hvis ikke det blir helt perfekt er det helt greit.

Du vil få en plankerest som du skal bruke til gulv og takfeste seinere, så ta vare på den!

Meis-02 liten.png
Bakgrunn kjottmeis og fluesnapper.png
 

Spikre sammen:

Fest veggene til hverandre med tre spiker i hvert hjørne. Vær litt forsiktig når du hamrer slik at ikke plankene sprekker.

Pass på at du spikrer så rett du kan, slik at ikke spikrene stikker inn i kassa. Det er ikke noe hyggelig for fuglene.

Når veggene er festet sammen kan du ta mål til gulvet. Det skal passe inni kassa. La det være litt avstand mellom gulv og kassevegger. Bordene utvider seg litt i fuktig vær, og vi vil ikke at kassa skal sprenges.

Spikre gulvet fast med fem spiker. Vær nøye med spikringen her også, slik du var med veggene.

 

Hull og tak:

Bor et 3,2 cm stort hull i den ene veggen ca 18 cm opp fra bunnen av kassa. Kjøttmeisen liker at det er så høyt, slik at den kan bygge et godt rede nede i kassa.

Det er fint med et tak som er enkelt å løfte opp slik at man kan følge med på livet i kassa gjennom våren. Det gjør det også lett å rense kassa når fuglene har flyttet ut. Men det kan ikke være for løst! Derfor lager vi et takfeste som holder taket på plass:

Ta mål til takfestet. Det skal passe inni kassa. Bruk samme teknikk som da du målte opp gulvet. Husk at bordene utvider seg litt i fuktig vær, så er klossen veldig trang å få i er det ikke sikkert du får av lokket senere.

Fest takfestet til taket med fire spiker. Det skal festes 1 planketykkelse ut fra tre av endene. Et triks er å måle med en liten plankerest.

Sett på taket.

Du kan male og pynte kassa slik du selv vil, men bare på utsiden. Inni vil fuglen innrede selv. Pass også på at hullet er godt synlig

 
Bakgrunn kjottmeis og fluesnapper.png
 

Sikre taket og heng opp:

Man må også sette på en ekstra sikring slik at ikke taket faller av når det blåser. Derfor lager du en taksikring:

Sett en spiker et stykke inn på hver side av kassa. Ikke spikre så langt at spikerne går gjennom og stikker inn i kassa.

Dra en ståltråd over taket. Surr den godt rundt spikerne.

Nå er du klar til å henge opp kassa!

Vi anbefaler å bruke ståltråd for å henge kasser i trær, eventuelt et tau laget av naturmaterialer. Husk: ikke skad treet – du må aldri spikre i et tre! Pass på å feste kassa godt! Det er kassebyggernes ansvar at ikke kassa faller ned og at fuglene er trygge.

Kil en pinne fast mellom treet og kassa. På den måten vil vannet renne bak kassa hvis det regner, og fuglene vil ikke bli våte. Det gjør det også enklere å titte oppi kassa! Du kan også kile pinner fast flere steder mellom ståltråden og treet. Dette er med på å beskytte treet når treet vokser.

 

Kassa er ferdig - her er tips og triks!

 
Grovklipp.00_02_50_14.Still003.png

Hvor bør kassa henges opp?

 • Fuglekasser kan du henge opp i et tre eller på en husvegg.

 • Heng kassa slik at fuglene lett kan fly ut og inn.

 • Pass på at det ikke er greiner og blader foran kassa.

 • Mange fugler liker seg der det er mange insekter, noe det er i løv- og blandingsskog.

 • Ulike fuglearter har sine favorittområder, tenk på dette når du plasserer ut kassene.

Når bør kassa henges opp?

 • Du kan henge opp en fuglekasse når som helst, men pass på å gjøre det i god tid før hekkesesongen til arten du tenker kan flytte inn. Dersom du er litt sent ute kan kassen likevel komme til nytte: mange fuglearter har flere kull i løpet av sommeren.

løyve til å bruke bilde av barna. Foto Jorunn Vallestad.jpg

Følg med på livet i kassa

Dersom man opptrer varsomt og ikke besøker kassa for ofte, har du anledning til å følge med på utviklingen inne i kassa. Men ikke forstyrr fuglene under reirbygging og egglegging, da er de ekstra sårbare. Flyr fuglen ut av kassa og lar egg eller små unger være igjen, er det ekstra viktig at du gjør besøket ditt så kort som mulig. Noen arter tåler lite menneskelig aktivitet.

Vi anbefaler at du bare sjekker innholdet i kassa dersom du har lokk som kan åpnes lett. Åpninger i fronten av kassa er kun for å fjerne gamle reir og for å rengjøre kassa. Videre skal du ikke røre egg eller unger. De tåler lite. Imidlertid er det bare en myte at fuglene skyr egg og/eller unger fordi de kan lukte mennesker av dem.

Ved å montere et kamera i kassa kan du følge familielivet døgnet rundt. Vi anbefaler at du kjøper dette hos Natur og Fritid. Les gjerne Miljødirektoratets retningslinjer for bruk av kamera i fuglekasser.

Vi ønsker at du registrerer opphengingen og fuglenes hekkesesong her. Gjennom dine data får vi god informasjon om hekkesuksessen ulike steder, og hvor mange nye fugleunger som blir født gjennom fuglekasseprosjektet.

Tømming av fuglekasse. Foto Janne Gillgren.jpg

Vedlikehold og rengjøring

Småfuglkassene trenger vedlikehold og rengjøring en gang i året. Noen tar den på ettersommeren sammen med den siste sjekken av kassene, for å se om det ligger igjen noen døde unger eller råtne egg, eller om det er et nytt par som har startet med sitt andre kull. Det er heller ikke så dumt å gjøre dette om vinteren, for da er det kaldt og fugleparasitter (særlig fuglelopper) i kassen holder seg i ro. En god regel er å utføre renholdet senest i påska, litt avhengig av hvor i landet kassen henger. Dersom det er kasser for uglene du har hengt opp, må rengjøringen tas betraktelig tidligere, da uglene starter hekkesesongen på ettervinteren, og kan legge egg allerede i mars.

En fuglekasse som ikke blir vedlikeholdt er kun brukbar som hekkeplass i noen få år. Kassen vil etterhvert fylles med reirmateriale, og fuglene vil etterhvert foretrekke andre hekkeplasser. Når det gjelder stærkasser og småfuglkasser med litt større hull enn til fluesnapper, så kan det lønne seg å ta en kikk i kassen også om våren, selv om den er rengjort om høsten. Dette fordi spurveugla av og til kan ta i bruk fuglekassene til å hamstre mat, hovedsakelig mus, i løpet av vinteren.

Hold øye med kassene jevnlig. Pass på at de henger godt, og at lokket er på plass.

Bakgrunn kjottmeis og fluesnapper.png