Stær

Stær.png
 
 

Stær
Stæren er først og fremst knyttet til bebyggelse og jordbrukslandskapet. Den er lett gjenkjennelig siden den ser helt svart. Noen forveksler den med svarttrost, men stæren har kortere stjert. Kommer du nær stæren vil du se at den om fjærdrakten glinser i fine metalliske farger. Stæren overvintrer i Europa, og kommer tidlig tilbake på hekkeplassene. Eggene legges gjerne allerede i mai, og det er vanlig at den har flere kull. Du må gjerne henge kassene til stæren nært hverandre, den vil gjerne ha naboer. De siste tiårene har antallet stær gått ned i Norge, og arten er regnet som «nær truet».