Søknadsskjema aktivitetstilskudd

 
 

Her kan lokale lag og foreninger i Miljøagentene, Norsk Ornitologisk Forening og Naturvernforbundet søke midler til å gjennomføre fuglekassesnekring, samt bestille ferdige fuglekassebyggesett.

For de som får tilsagn om midler vil pengene bli betalt ut ved innlevert rapport i etterkant av gjennomført prosjekt. De som trenger pengene tidligere kan be om dette.

Har du spørsmål kan du kontakte Hanna Støstad i Naturvernforbundet på e-post: hst@naturvernforbundet.no eller telefon: 917 88 055

Organisasjon *
Kontaktperson *
Kontaktperson
Dette er adressen byggesettene blir levert til. Det må være noen tilstede på dagtid her for å ta imot. Dere får telefon fra Bring når de er på vei.
Til utbetaling av tilskudd
Type arrangement *
Vi vil helst ha nøyaktig dato, men hvis detaljene ikke er bestemt ennå er omtrentlig svar i orden.
Tenk gjerne bredere enn bare egne medlemmer. Facebook er effektivt for denne typen arrangement, legg gjerne inn penger til å sponse arrangementet på Facebook i budsjettet (dette kan du også få hjelp til).
Vi oppfordrer til lokalt samarbeid mellom de tre organisasjonene som står bak prosjektet der dette er mulig.
Vil du bestille fuglekasser? *
Dere kan bestille byggesett som en del av prosjektet - eller dere kan ordne dette selv. Hvis dere ønsker å bestille byggesett skriver dere antallet i feltene under. NB! Dere trenger ikke å betale for disse kassene, da Oppdrag Fuglekasse dekker kostnaden på ca 100 kr per stykk. Bestilte kasser skal heller ikke være med i budsjettet for aktivitetsmidler; disse midlene kan brukes på andre utgifter.
Fyll inn kostnader til: Utstyr / materiell Markedsføring Matservering / leie av lokaler etc Lønnskostnader, honorar, gaver etc Annet (Ikke ta med fuglekasser bestilt i dette skjemaet - de dekkes sentralt fra Oppdrag Fuglekasse)