svartmeis

Svartmeis-singel.png

Som blåmeisen er svartmeisen betydelig mindre enn kjøttmeisen. Hodetegningene til svartmeisen ligner kjøttmeisen, men den har ikke noe gult i fjærdrakten. Den har også en typisk hvit flekk i nakken som vises ekstra godt når den henger opp ned i trærne. Begge artene finnes over store deler av landet, men mer fåtallig i Nord-Norge.

Slå opp svartmeis i Norsk Fugleatlas