Fugl-08-07 2.png

Rugeplattform til tjeld og fiskemåke

Tjelden legger gjerne eggene sine på bakken, men også f.eks i blomsterpotter og på tak. Dersom du bygger en plattform på en staur har du god sjanse for å få tjelden til å hekke der, og du hjelper den å unngå rovdyr. Fiskemåken tar også gjerne i bruk slike hekkeplattformer.

Les mer om tjelden

 
Bakgrunn tjeld.png
 
rugebrett-1.png
 

Slik bygger du plattformen:

For å lage en hekkeplattform til fiskemåke og tjeld trenger du en staur/stang e.l., samt materialer til å lage en plattform på toppen. Stauren bør helst være minimum 1,5–2 m lang. Plattformen lages av ei treplate e.l. (ca. 30 x 30 cm) med ca. 10 cm høye kanter. Ca. 30 cm under plattformen kan man gjerne montere et "hinder" (ei bøtte som henger opp ned slik som på skissen, eller mer miljøvennlig: ei ekstra treplate e.l.), som sørger for at det blir vanskeligere for katt, mink og røyskatt å klatre opp til hekkeplattformen. Det kan i tillegg være lurt å borre noen dreneringshull i selve plattingen, slik at det ikke blir stående vann der ved kraftig nedbør.

 

Hvor og hvordan skal plattformen settes opp?

Tjeld og fiskemåke finnes over hele landet. Tjelden er riktig nok knyttet til kysten, men hekker også i innlandsfylkene Hedmark og Oppland. Både fiskemåke og tjeld kan hekke et stykke fra vann, men det er nok størst sjanse for å få artene til å hekke på plattformen din dersom du plasserer den i nærheten av sjøen eller fjæra. Er fjæra langgrunn kan plattformen også plasseres så langt ut at det er vann under den når det er flo. Bruk en hammer, slegge e.l. slik at du sørger for å få hamra stauren/stokken godt ned i bakken. Selve plattformen festes best til stauren/stokken med et par skruer.

Fiskemåka bygger reiret sitt av gress, strå og småkvister, mens tjelden som regel nøyer seg med ei lita grop i bakken. Om du vil ha tjelden til å hekke på plattformen kan det derfor være lurt å ha litt sand, grus eller småstein på den, slik at tjelden kan lage seg ei lita grop hvor den kan legge eggene sine.

rugebrett-2.png
 
 

Årets fugl

Tjeld og fiskemåke bruker ikke fuglekasser, men en plattform på en staur gjør det lettere for dem å unngå rovdyr enn om de bygger reir på bakken. I 2018 har Norsk Ornitologisk Forening pekt ut tjelden som Årets Fugl, så det passer fint å hjelpe tjelden i år!

Når tjelden eller fiskemåka har ruget ut sine egg, og ungene har klekket, vil ungene som regel ganske snart hoppe ned på bakken. Selv om hekkeplattformen er høy, er et lite sprang utfor kanten og ned på bakken ikke noe problem for de lette og ganske hardføre ungene. Blir familiene ikke forstyrret, vil både tjeld og fiskemåker kunne holde seg i nærheten av reirplassen helt til ungene er flyvedyktige.

Tjelden er en trekkfugl, og høsttrekket foregår i all hovedsak fra august til september. De fleste fuglene overvintrer i England, Tyskland og Nederland, men noen få frister tilværelsen også i Norge vinterstid. Et av våre kjæreste vårtegn er at tjelden kommer tilbake i begynnelsen av mars, omtrent i slutten av februar.

 
 

Kassa er ferdig - her er tips og triks!

 
Grovklipp.00_02_50_14.Still003.png

Hvor bør plattformen settes opp?

Tjeld og fiskemåke finnes over hele landet. Tjelden er riktig nok knyttet til kysten, men hekker også i innlandsfylkene Hedmark og Oppland. Både fiskemåke og tjeld kan hekke et stykke fra vann, men det er nok størst sjanse for å få artene til å hekke på plattformen din dersom du plasserer den i nærheten av sjøen eller fjæra. Er fjæra langgrunn kan plattformen også plasseres så langt ut at det er vann under den når det er flo. Bruk en hammer, slegge e.l. slik at du sørger for å få hamra stauren/stokken godt ned i bakken. Selve plattformen festes best til stauren/stokken med et par skruer.

Fiskemåka bygger reiret sitt av gress, strå og småkvister, mens tjelden som regel nøyer seg med ei lita grop i bakken. Om du vil ha tjelden til å hekke på plattformen kan det derfor være lurt å ha litt sand, grus eller småstein på den, slik at tjelden kan lage seg ei lita grop hvor den kan legge eggene sine.

løyve til å bruke bilde av barna. Foto Jorunn Vallestad.jpg

Følg med på livet i kassa

Dersom man opptrer varsomt og ikke besøker kassa for ofte, har du anledning til å følge med på utviklingen inne i kassa. Men ikke forstyrr fuglene under reirbygging og egglegging, da er de ekstra sårbare. Flyr fuglen ut av kassa og lar egg eller små unger være igjen, er det ekstra viktig at du gjør besøket ditt så kort som mulig. Noen arter tåler lite menneskelig aktivitet.

Vi anbefaler at du bare sjekker innholdet i kassa dersom du har lokk som kan åpnes lett. Åpninger i fronten av kassa er kun for å fjerne gamle reir og for å rengjøre kassa. Videre skal du ikke røre egg eller unger. De tåler lite. Imidlertid er det bare en myte at fuglene skyr egg og/eller unger fordi de kan lukte mennesker av dem.

Ved å montere et kamera i kassa kan du følge familielivet døgnet rundt. Vi anbefaler at du kjøper dette hos Natur og Fritid.

Vi ønsker at du registrerer opphengingen og fuglenes hekkesesong her. Gjennom dine data får vi god informasjon om hekkesuksessen ulike steder, og hvor mange nye fugleunger som blir født gjennom fuglekasseprosjektet.

Tømming av fuglekasse. Foto Janne Gillgren.jpg

Vedlikehold og rengjøring

Småfuglkassene trenger vedlikehold og rengjøring en gang i året. Noen tar den på ettersommeren sammen med den siste sjekken av kassene, for å se om det ligger igjen noen døde unger eller råtne egg, eller om det er et nytt par som har startet med sitt andre kull. Det er heller ikke så dumt å gjøre dette om vinteren, for da er det kaldt og fugleparasitter (særlig fuglelopper) i kassen holder seg i ro. En god regel er å utføre renholdet senest i påska, litt avhengig av hvor i landet kassen henger. Dersom det er kasser for uglene du har hengt opp, må rengjøringen tas betraktelig tidligere, da uglene starter hekkesesongen på ettervinteren, og kan legge egg allerede i mars.

En fuglekasse som ikke blir vedlikeholdt er kun brukbar som hekkeplass i noen få år. Kassen vil etterhvert fylles med reirmateriale, og fuglene vil etterhvert foretrekke andre hekkeplasser. Når det gjelder stærkasser og småfuglkasser med litt større hull enn til fluesnapper, så kan det lønne seg å ta en kikk i kassen også om våren, selv om den er rengjort om høsten. Dette fordi spurveugla av og til kan ta i bruk fuglekassene til å hamstre mat, hovedsakelig mus, i løpet av vinteren.

Hold øye med kassene jevnlig. Pass på at de henger godt, og at lokket er på plass.

Bakgrunn tjeld.png