tjeld

 
Fugl-08-07+2.jpg

Når tjelden kommer tilbake er det vår! De fleste kjenner tjelden, en fugl med lange, røde bein og rødt nebb. Oversiden er svart, mens undersiden er hvit. Flest tjeld finner du ved kysten og langs fjordene, men den hekker også i jordbrukslandskap innover i landet. Eggene legges enten på bakken, i et blomsterbed eller på en plattform vi mennesker kan lage til den. De fleste tjelder legger eggene i mai. Det ser ut til at tjelden har blitt færre de siste årene i Norge. I andre land har bestanden av tjeld gått ned, så vi må passe godt på tjelden. Det viktigste vi kan gjøre er å passe på at fjæreområder ikke ødelegges, for det er her den finner mye av maten sin.

Slå opp tjeld i Norsk Fugleatlas